Malování bytových domů Praha

Ať už jste majitelem bytového domu, členem bytového družstva, či sdružení vlastníků bytových jednotek nebo pouze vlastníte jednu bytovou jednotku v domě, čas od času jste nuceni postarat se o společné prostory, případně po dohodě s dalšími spoluvlastníky plošně zajistit nutnou údržbu celého bytového domu, včetně samotných bytových jednotek.

Naši malíři neomezují provoz domu, práce probíhají za plného provozu

Problémem při malování bytových domů v Praze bývá, že obyvatelé domu potřebují své byty a společné prostory nadále užívat i v průběhu prací. Samozřejmě nelze všechny obyvatele dočasně přestěhovat, aby se mohly provést nutné práce.

Svěřte tyto starosti do rukou našich profesionálních malířů bytových domů a zjistíte, že celý průběh malování je možný provést tak, aby obyvatelé domu mohli téměř nerušeně užívat své byty a aby byla zajištěná přístupnost aspoň těch nejdůležitějších společných prostor.  Pro zajištění nejmenšího možného omezení nájemníků a vlastníků se naši malíři s obyvateli domu rádi předem dohodnou kdy a kde se bude malovat.

Malování bytových domů v Praze na klíč

Malování bytových domů Praha

Malování bytového domu může být poměrně dlouhodobá záležitost, kterou jako zadavatel prací určitě nechcete strávit hádkami s obyvateli domu, stěhováním nábytku svých nájemníků či sousedů nebo dokonce sháněním materiálů a pracovních pomůcek malířů, kteří se na svou práci dostatečně nepřipravili. Využijte naši službu Malování bytových domů na klíč a v klidu svěřte veškerou zodpovědnost do rukou našich profesionálů, kteří zajistí veškeré přípravné i úklidové práce. Pokud se objeví komplikace, je to náš problém, nikoliv Váš. Vy můžete pohodlně sledovat celý průběh z povzdálí a výsledek nakonec bude rychlejší, levnější a lépe zpracovaný, než kdyby majitelé bez zkušeností chtěli ušetřit a část prací se pokusili dokončit sami.

Proč právě my? 

S využitím referencí našich zákazníků a kontrolou kvality provedených prací, pečlivě kontrolujeme a vybíráme všechny naše malíře. V případě opakovaných špatných referencí na konkrétního malíře, spolupráci s tímto malířem ukončíme. Naši malíři si přístup k našim zakázkám musí v prvé řadě zasloužit a prokázat svou způsobilost. 

Služba Malování bytových domů Praha obvykle sestává z těchto prací a kroků:

  1. Návštěva zákazníka a prohlídka domu - zákazník vysvětlí svůj záměr, představy a požadavky na malování bytového domu. Náš specialista provede veškerá nutná měření, posoudí rozsah nutných prací a provede hrubý odhad finančních nákladů a časových požadavků, případně navrhne modifikace.
  2. Zpracování nabídky - náš specialista spočítá jedno nebo více alternativních materiálových řešení a grafických návrhů a připraví pro zákazníka nabídku na malování domu. Má-li zákazník více požadavků, konzultuje s ním malíř více možných variant, u nichž vysvětlí výhody a nevýhody. Nechá zákazníkovi čas na zvážení a rozhodnutí.
  3. Uzavření a podpis Smlouvy o dílo - může mít písemnou anebo ústní podobu podle rozsahu požadovaných prací a zvyklostí zákazníka. Smlouva o dílo obsahuje termín, kvalitu a cenu prací, které budou provedeny v rámci službyMalování bytových domů Praha.
  4. Zákazník zaplatí zálohovou platbu dle Smlouvy o dílo, která zpravidla pokrývá náklady na nákup materiálu a část nákladů na malování.
  5. Přípravné úklidové práce - požaduje-li to zákazník a je to součástí Smlouvy o dílo, provedeme vystěhování nábytku, bytových předmětů, záclon a závěsů do ostatních místností, odmontování svítidel, vypínačů a zásuvek, případně zakrytí bytových předmětů, oken, zárubní a podlahy krycími fóliemi. Nepřeje-li si zákazník zahrnout tyto práce do našich služeb, může připravit pokoje ke štukování zákazník sám.
  6. Příprava stěn a stropů - podle stávajícího stavu starých maleb, vnitřních omítek, zdiva a stropů, je-li potřebné anebo si to přeje zákazník, provedeme odstranění starých nátěrů, oškrábání starých omítek, zasádrování nebo zaštukování děr, vyrovnání nerovností zdiva, penetraci zdiva.
  7. Malování bytového domu - aplikace vybraných barev a motivů na stěny a stropy podle schváleného grafického návrhu v potřebném množství krycích vrstev, podle krycí schopnosti použitých barev a materiálů. Po zaschnutí omítek je možná kontrola této části práce zákazníkem a případná oprava zjištěných nedostatků.
  8. Dokončovací práce - stržení krycích fólií, namontování vypínačů, zásuvek a svítidel, případné vyčištění míst od zateklých kapek barev a základní úklid po malování. Toto samozřejmě probíhá průběžně po vymalování jednotlivých bytů.
  9. Dokončovací úklidové práce - požaduje-li to zákazník a je to součástí Smlouvy o dílo, provedeme opětovné nastěhování nábytku, bytových předmětů, záclon a závěsů, kompletní úklid místností, případně také vyčištění oken a další úklidové práce v malovaných prostorách. Nepřeje-li si zákazník zahrnout tyto práce do našich služeb, může pokoje uvést do původního stavu po dokončené prací zákazník sám.
  10. Zákazník podepíše předávací protokol a doplatí zůstatek finanční částky dle Smlouvy o dílo, případně i více práce, které byly po dohodě se zákazníkem vykonány nad rámec původní Smlouvy o dílo.

Věříme, že budete s naší službou Malování bytových domů Praha spokojení a že nás doporučíte dalším potenciálním zákazníkům v Praze a okolí. Na Vaší spokojenosti a dobrých referencích nám záleží ze všeho nejvíce, proto se nemusíte obávat využít s důvěrou našich malířských a štukatérských služeb.

 

 

odeslat poptávku na malířské práce Praha