Malování bytů Praha

Jednou z našich nejčastěji využívaných služeb je kompletní malování bytů v Praze a okolí. Chápeme, že od kvality vymalování se odvíjí nejen atraktivita bytu a atmosféra v místnostech, ale že je důležité dbát také na správný výběr materiálů, kvalitní provedení a správné množství nanášených vrstev, pro zachování co nejdelší životnosti malby. Naši malíři s Vámi vše zkonzultují a s ohledem na Vaše požadavky vyberou nejvhodnější barvy a materiály, případně navrhnou a provedou doprovodné práce, jako škrábání starých a nanášení nových omítek. 

Součástí služby Malování bytů Praha jsou tyto práce: 

 • Malování - Naši malíři s Vámi vše zkonzultují a s ohledem na Vaše požadavky vyberou nejvhodnější barvy a materiály
 • Tapetování - Na Vaše přání můžete s našimi malíři vybrat tapety vhodné jak po designové, tak po funkční stránce. Naši malíři Vám doporučí vhodné výrobce tapet nebo Váš byt vytapetují Vámi vybranými a koupenými tapetami.  
 • Úpravy stěn a omítek - Škrábání staré malby a starých omítek, nanášení nových omítek, penetrace stěn, zednické práce
 • Přípravné a úklidové práce - Stěhování nábytku, zakrytí nábytku, podlah, rámu oken, demontáž a zpětná montáž vypínačů a zásuvek, úklidové práce. 

 

Malování bytů Praha

Malování bytů v Praze na klíč

S naší službou Malování bytů na klíč máte na výběr ze dvou možností. Buď můžete být poblíž a po dohodě s malíři nechat malovat jednotlivé místnosti tak, aby zbylé bytové prostory mohly zůstat v provozu nebo můžete například v pátek odpoledne odjet s rodinou na víkendový výlet a v neděli se vrátit do nově vymalovaného, uklizeného bytu a bez starostí si užívat novou atmosféru.

Služba Malování bytů Praha obvykle sestává z těchto prací a kroků :

 1. Návštěva zákazníka a prohlídka bytu malířem bytů - zákazník vysvětlí svůj záměr, představy a požadavky na malování pokojů. Náš malíř provede změření pokojů, posoudí rozsah nutných prací a provede hrubý odhad finančních nákladů a časových požadavků
 2. Zpracování nabídky  - malířský specialista spočítá jedno nebo více alternativních materiálových řešení a grafických návrhů a připraví pro zákazníka nabídku na malířské práce. Má-li zákazník více požadavků, konzultuje s ním malíř více možných variant, u nichž vysvětlí výhody a nevýhody. Nechá zákazníkovi čas na zvážení a rozhodnutí.
 3. Uzavření a podpis Smlouvoy o dílo - může mít písemnou anebo ústní podobu podle rozsahu požadovaných prací a zvyklostí zákazníka. Smlouva o dílo obsahuje termín, kvalitu a cenu malířských prací, které budou provedeny v rámci služby Malování pokojů Praha.
 4. Zákazník zaplatí zálohovou platbu dle Smlouvy o dílo, která zpravidla pokrývá náklady na nákup materiálu a část nákladů na malířské práce.
 5. Přípravné úklidové práce - požaduje-li to zákazník a je to součástí Smlouvy o dílo, provedeme vystěhování nábytku, bytových předmětů, záclon a závěsů do ostatních místností, odmontování svítidel, vypínačů a zásuvek, případně zakrytí bytových předmětů, oken, zárubní a podlahy krycími fóliemi. Nepřeje-li si zákazník zahrnout tyto práce do našich služeb, může připravit pokoje k malování zákazník sám.
 6. Příprava stěn a stropů - podle stávajícího stavu starých maleb, vnitřních omítek, zdiva a stropů, je-li potřebné anebo si to přeje zákazník, provedeme odstranění starých nátěrů, zasádrování nebo zaštukování děr, vyrovnání nerovností zdiva, penetraci zdiva.
 7. Malování bytu - aplikace barev na stěny a stropy podle schváleného grafického návrhu nejméně ve dvou nebo třech vrstvách, podle krycí schopnosti použitých barev. Po zachnutí barev je možná kontrola této části práce zákazníkem a případná oprava zjištěných nedostatků.
 8. Dokončovací malířské práce - stržení krycích fólií, namontování vypínačů, zásuvek a svítidel, případné vyčištění míst od zateklých kapek barev a základní úklid po malování.
 9. Dokončovací úklidové práce - požaduje-li to zákazník a je to součástí Smlouvy o dílo, provedeme opětné nastěhování nábytku, bytových předmětů, záclon a závěsů, kompletní úklid vymalovaných místností, případně také vyčištění oken a další úklidové práce. Nepřeje-li si zákazník zahrnout tyto práce do našich služeb, může pokoje uvést do původního stavu po malování zákazník sám.
 10. Zákazník podepíše předávací protokol a doplatí zůstatek finanční částky dle Smlouvy o dílo, případně i více práce, které byly po dohodě se zákazníkem vykonány nad rámec původní Smlouvy o dílo.

Věříme, že budete s naší službou Malování bytů Praha spokojení a že nás doporučíte dalším potenciálním zákazníkům v Praze a okolí. Na Vaší spokojenosti a dobrých referencích nám záleží ze všeho nejvíce, proto se nemusíte obávat využít s důvěrou našich malířských služeb.

 

 

odeslat poptávku na malířské práce Praha