Malování firem Praha

Příjemná atmosféra ve Vaší firmě je důležitá hned z několika důvodů. Jako zákazníci si to obvykle neuvědomujeme, ale prostředí, ve kterém jednáme s obchodním partnerem, ve kterém nakupujeme zboží nebo ve kterém využíváme provozované služby, má velký vliv na naši celkovou spokojenost a rozhoduje, zda i příště zavítáme na stejné místo. Stejně jako na zákazníky, má design interiéru vliv také na Vaše zaměstnance. V atraktivním a příjemném zázemí budou soustředěnější a do kanceláře se budou každý den rádi vracet s úsměvem na tváři. 

 

Malování firem Praha - malujeme efektně a efektivně

V případě malování nebytových prostor je důležité soustředit se nejen na design, ale také na odolnost a funkci nanášených barev a materiálů například v prostorách nemocnic, skladů nebo výrobních hal. Naši malíři s Vámi rádi vyberou to nejvhodnější řešení pro Vaši firmu. 

Malování firem Praha

Malování nebytových prostor na klíč

S malováním nebytových prostor je spojena spousta přípravných, stěhovacích a úklidových prací. S naší službou Malování nebytových prostor na klíč můžete všechny tyto starosti svěřit našim malířům, pustit je z hlavy a počkat si na výsledek.

Malování firem a nebytových prostor zahrnuje:

- firmy, kanceláře

- showroomy, obchody, obchodní centra

- hotely, penziony, ubytovny, apartmány, restaurace

- sklady, výrobny, výrobní haly, garáže

- nemocnice, školy, úřady, instituce

Služba Malování firem Praha obvykle sestává z těchto prací a kroků:

Návštěva zákazníka a prohlídka prostor- zákazník vysvětlí svůj záměr, představy a požadavky na malování nebytových prostor. Náš specialista provede veškerá nutná měření, posoudí rozsah nutných prací a provede hrubý odhad finančních nákladů a časových požadavků, případně navrhne modifikace.

Zpracování nabídky - náš specialista spočítá jedno nebo více alternativních materiálových řešení a grafických návrhů a připraví pro zákazníka nabídku na malování prostor. Má-li zákazník více požadavků, konzultuje s ním malíř více možných variant, u nichž vysvětlí výhody a nevýhody. Nechá zákazníkovi čas na zvážení a rozhodnutí.

Uzavření a podpis Smlouvy o dílo - může mít písemnou anebo ústní podobu podle rozsahu požadovaných prací a zvyklostí zákazníka. Smlouva o dílo obsahuje termín, kvalitu a cenu prací, které budou provedeny v rámci služby Malování nebytových prostor Praha.

Zákazník zaplatí zálohovou platbu dle Smlouvy o dílo, která zpravidla pokrývá náklady na nákup materiálu a část nákladů na malování.

Přípravné úklidové práce - požaduje-li to zákazník a je to součástí Smlouvy o dílo, provedeme vystěhování nábytku, bytových předmětů, záclon a závěsů do ostatních místností, odmontování svítidel, vypínačů a zásuvek, případně zakrytí bytových předmětů, oken, zárubní a podlahy krycími fóliemi. Nepřeje-li si zákazník zahrnout tyto práce do našich služeb, může připravit pokoje ke štukování zákazník sám.

Příprava stěn a stropů - podle stávajícího stavu starých maleb, vnitřních omítek, zdiva a stropů, je-li potřebné anebo si to přeje zákazník, provedeme odstranění starých nátěrů, oškrábání starých omítek, zasádrování nebo zaštukování děr, vyrovnání nerovností zdiva, penetraci zdiva.

Malování nebytových prostor - aplikace vybraných barev a motivů na stěny a stropy podle schváleného grafického návrhu v potřebném množství krycích vrstev, podle krycí schopnosti použitých barev a materiálů. Po zaschnutí omítek je možná kontrola této části práce zákazníkem a případná oprava zjištěných nedostatků.

Dokončovací práce - stržení krycích fólií, namontování vypínačů, zásuvek a svítidel, případné vyčištění míst od zateklých kapek barev a základní úklid po malování.

Dokončovací úklidové práce - požaduje-li to zákazník a je to součástí Smlouvy o dílo, provedeme opětovné nastěhování nábytku, bytových předmětů, záclon a závěsů, kompletní úklid místností, případně také vyčištění oken a další úklidové práce v malovaných prostorách. Nepřeje-li si zákazník zahrnout tyto práce do našich služeb, může pokoje uvést do původního stavu po dokončené prací zákazník sám.

Zákazník podepíše předávací protokol a doplatí zůstatek finanční částky dle Smlouvy o dílo, případně i více práce, které byly po dohodě se zákazníkem vykonány nad rámec původní Smlouvy o dílo.

Věříme, že budete s naší službou Malování nebytových prostor Praha spokojení a že nás doporučíte dalším potenciálním zákazníkům v Praze a okolí. Na Vaší spokojenosti a dobrých referencích nám záleží ze všeho nejvíce, proto se nemusíte obávat využít s důvěrou našich malířských a štukatérských služeb.

 

 

odeslat poptávku na malířské práce Praha