Malování pokojů Praha

Bydlíte v Praze a chcete se doma cítit příjemně ? Domácí pohodu značně ovlivňují barvy stěn a stropů místností, ve kterých žijeme. Praktická hospodyňka určitě ocení také udržovatelnost maleb a jejich odolnost proti otěru. Nechejte vymalování pokojů Vašeho bytu na nás a dobrý výsledek naší práce je zárukou Vaší spokojenosti a příjemné domácí pohody.

Malování pokojů Praha je naší základní službou

Pro všechny obyvatele, nájemce a majitele bytů a domů v Praze je určená naše služba Malování pokojů Praha. Tento základní malířský balíček zahrnuje veškeré přípravné, malířské a dokončovací práce, které jsou potřeba pro kvalitní a bezproblémové vymalování zákazníkem určených pokojů.

Služba Malování pokojů Praha obvykle sestává z těchto prací a kroků :

  1. Návštěva zákazníka a prohlídka bytu malířem pokojů - zákazník vysvětlí svůj záměr, představy a požadavky na malování pokojů. Náš malíř provede změření pokojů, posoudí rozsah nutných prací a provede hrubý odhad finančních nákladů a časových požadavků.
  2. Zpracování nabídky  - malířský specialista spočítá jedno nebo více alternativních materiálových řešení a grafických návrhů a připraví pro zákazníka nabídku na malířské práce. Má-li zákazník více požadavků, konzultuje s ním malíř více možných variant, u nichž vysvětlí výhody a nevýhody. Nechá zákazníkovi čas na zvážení a rozhodnutí.
  3. Uzavření a podpis Smlouvy o dílo - může mít písemnou anebo ústní podobu podle rozsahu požadovaných prací a zvyklostí zákazníka. Smlouva o dílo obsahuje termín, kvalitu a cenu malířských prací, které budou provedeny v rámci služby Malování pokojů Praha.
  4. Zákazník zaplatí zálohovou platbu dle Smlouvy o dílo, která zpravidla pokrývá náklady na nákup materiálu a část nákladů na malířské práce.
  5. Přípravné úklidové práce - požaduje-li to zákazník a je to součástí Smlouvy o dílo, provedeme vystěhování nábytku, bytových předmětů, záclon a závěsů do ostatních místností, odmontování svítidel, vypínačů a zásuvek, případně zakrytí bytových předmětů, oken, zárubní a podlahy krycími fóliemi. Nepřeje-li si zákazník zahrnout tyto práce do našich služeb, může připravit pokoje k malování zákazník sám.
  6. Příprava stěn a stropů - podle stávajícího stavu starých maleb, vnitřních omítek, zdiva a stropů, je-li potřebné anebo si to přeje zákazník, provedeme odstranění starých nátěrů, zasádrování nebo zaštukování děr, vyrovnání nerovností zdiva, penetraci zdiva.
  7. Malování pokojů - aplikace barev na stěny a stropy podle schváleného grafického návrhu nejméně ve dvou nebo třech vrstvách, podle krycí schopnosti použitých barev. Po zachnutí barev je možná kontrola této části práce zákazníkem a případná oprava zjištěných nedostatků.
  8. Dokončovací malířské práce - stržení krycích fólií, namontování vypínačů, zásuvek a svítidel, případné vyčištění míst od zateklých kapek barev a základní úklid po malování.
  9. Dokončovací úklidové práce - požaduje-li to zákazník a je to součástí Smlouvy o dílo, provedeme opětné nastěhování nábytku, bytových předmětů, záclon a závěsů, kompletní úklid vymalovaných místností, případně také vyčištění oken a další úklidové práce. Nepřeje-li si zákazník zahrnout tyto práce do našich služeb, může pokoje uvést do původního stavu po malování zákazník sám.
  10. Zákazník podepíše předávací protokol a doplatí zůstatek finanční částky dle Smlouvy o dílo, případně i více práce, které byly po dohodě se zákazníkem vykonány nad rámec původní Smlouvy o dílo.

Věříme, že budete s naší službou Malování pokojů Praha spokojení a že nás doporučíte dalším potenciálním zákazníkům v Praze a okolí. Na Vaší spokojenosti a dobrých referencích nám záleží ze všeho nejvíce, proto se nemusíte obávat využít s důvěrou našich malířských služeb.

 

 

odeslat poptávku na malířské práce Praha