Malování učeben Praha

Stejně jako ve firmách nebo restauracích, i ve školách a v různých vyúkových střediscích je velice důležitá příjemná, nerušivá a nerozptylující atmosféra, s čímž velice úzce souvisí malba místností. V učebnách by měl být dostatek světla a nic by nemělo studenty rušit od soustředění. Důležitý je ovšem nejen výběr odstínů, ale také výběr materiálů. Stěny ve školách jsou namáhány například nejrůznějšími výtržnostmi energických dětí, je proto důležitá také odolnost nátěru. Naši malíři Vám mimo jiné pomohou vybrat nejvhodnější odstíny a materiály, aby malba byla nejen atraktivní, ale také funkční. 

Oživte Vaši školu a připravte žákům atraktivní prostředí

Jste toho názoru, že by učebny neměly být jen sterilními místnostmi, zaměřenými na účel, ale měly by být pestré, osobité a živé? Naši malíři mohou Vaši školu vymalovat nejrůznějšími vzory a motivy od pohádkových postaviček pro třídy nejmenších žáků, přes "cool grafitti" pro deváťáky, až po tématické malby specializovaných učeben nebo třeba chemických laboratoří na středních školách. 

Malování učeben Praha

Kompletní malování školních budov

Kromě samotných učeben provádíme také malby celých školních budov v Praze. Signální malby na chodbách, protioděrové malby do výšky ramen, kuchyně, jídelny, tělocvičny, laboratoře aj. Každá ze školních místností má svá specifika, na která naši malíři reagují a malbu vybírají tak, aby plnila svůj účel. 

Malování škol Praha

Malování i za plného provozu bez omezení

Ne vždy je možné nechat malování školní budovy na prázdniny nebo jiné období, kdy škola není v plném provozu. I na tyto případy jsme připravení a jsme schopní malování jednotlivých místností přizpůsobit jejich vytíženosti tak, aby provoz školy nebyl omezen. 

Služba Malování učeben Praha obvykle sestává z těchto prací a kroků :

  1. Návštěva zákazníka a prohlídka malovaných prostor malíři - zákazník vysvětlí svůj záměr, představy a požadavky na malování. Naši malíří provedou změření místností, posoudí rozsah nutných prací a provede hrubý odhad finančních nákladů a časových požadavků.
  2. Zpracování nabídky  - malířský specialista spočítá jedno nebo více alternativních materiálových řešení a grafických návrhů a připraví pro zákazníka nabídku na malířské práce. Má-li zákazník více požadavků, konzultuje s ním malíř více možných variant, u nichž vysvětlí výhody a nevýhody. Nechá zákazníkovi čas na zvážení a rozhodnutí.
  3. Uzavření a podpis Smlouvy o dílo - může mít písemnou anebo ústní podobu podle rozsahu požadovaných prací a zvyklostí zákazníka. Smlouva o dílo obsahuje termín, kvalitu a cenu malířských prací, které budou provedeny v rámci služby Malování pokojů Praha.
  4. Zákazník zaplatí zálohovou platbu dle Smlouvy o dílo, která zpravidla pokrývá náklady na nákup materiálu a část nákladů na malířské práce.
  5. Přípravné úklidové práce - požaduje-li to zákazník a je to součástí Smlouvy o dílo, provedeme vystěhování nábytku a vybavení do ostatních místností, odmontování svítidel, vypínačů a zásuvek, případně zakrytí oken, zárubní a podlahy krycími fóliemi. 
  6. Malování učeben - aplikace barev na stěny a stropy podle schváleného grafického návrhu nejméně ve dvou nebo třech vrstvách, podle krycí schopnosti použitých barev. Po zachnutí barev je možná kontrola této části práce zákazníkem a případná oprava zjištěných nedostatků.
  7. Dokončovací malířské práce - stržení krycích fólií, namontování vypínačů, zásuvek a svítidel, případné vyčištění míst od zateklých kapek barev a základní úklid po malování.
  8. Dokončovací úklidové práce - požaduje-li to zákazník a je to součástí Smlouvy o dílo, provedeme opětné nastěhování nábytku a vybavení, kompletní úklid vymalovaných místností, případně také vyčištění oken a další úklidové práce. Nepřeje-li si zákazník zahrnout tyto práce do našich služeb, může pokoje uvést do původního stavu po malování zákazník sám.
  9. Zákazník podepíše předávací protokol a doplatí zůstatek finanční částky dle Smlouvy o dílo, případně i více práce, které byly po dohodě se zákazníkem vykonány nad rámec původní Smlouvy o dílo.

 

 

odeslat poptávku na malířské práce Praha