Dekorativní malby Praha

Pokojová malba nemusí být pouze vkusnou jednobarevnou plochou. Máte nápad, jakým dekorativním vzorem svůj pokoj ozvláštnit? Nebo chcete ve Vašem bytě či domě odrazit kus své osobnosti? Chcete, aby Vašim dětem po každém probuzení vykouzlila úsměv jejich oblíbená pohádková postava a při usínání na ně dohlížel jejich akční hrdina? A co kdyby návštěvníky Vaší provozovny vítalo ve vstupní hale atraktivním písmem zpracované motto Vaší společnosti? Nebo krásné logo Vaší firmy? Vše je možné s naší službou Dekorativní malby Praha.

Co jsou to dekorativní malby ?

Malíři pokojů Praha Vám na stěnu namalují jakýkoliv motiv podle Vaší předlohy nebo podle nabídky již existujících vzorů, případně i sami navrhnou vhodné řešení. Dekorativní malby zahrnují aplikace nestandardních grafických obrazců, vzorů, obrazů nebo nápisů na stěny a stropy obytných nebo komerčních místností.

Dekorativní malby Praha

Naši malíři pokojů vytvářejí tyto dekorativní malby:

 • malby celých ploch stěn s vybranými dekorativními vzory
 • malování podle předlohy
 • obrázky, loga, nápisy
 • symboly, ornamenty, znaky
 • linky pod stropy, malování dekorativním válečkem

 

Dekorativní malby Praha jsou naší speciální malířskou službou

Služba Dekorativní malby Praha je určena pro všechny nájemce a majitele bytů a domů v Praze, či pro majitele a provozovatele komerčních prostor, jakými jsou kanceláře, sklady, provozovny a zařízení, firmy, různá sportovní zázemí nebo restaurace.

 

Služba dekorativní malby Praha obvykle sestává z těchto prací a kroků:

 1. Návštěvníka zákazníka a prohlídka bytu dekorativním malířem - zákazník vysvětlí svůj záměr, představy a požadavky na malování pokojů. Náš malíř provede změření pokojů, posoudí rozsah nutných prací a provede hrubý odhad finančních nákladů a časových požadavků, případně navrhne modifikace
 2. Zpracování nabídky - dekorativní malíř spočítá jedno nebo více alternativních materiálových řešení a grafických návrhů a připraví pro zákazníka nabídku na malířské práce. Má-li zákazník více požadavků, konzultuje s ním malíř více možných variant, u nichž vysvětlí výhody a nevýhody. Nechá zákazníkovi čas na zvážení a rozhodnutí.
 3. Uzavření a podpis Smlouvy o dílo - může mít písemnou anebo ústní podobu podle rozsahu požadovaných prací a zvyklostí zákazníka. Smlouva o dílo obsahuje termín, kvalitu a cenu malířských prací, které budou provedeny v rámci služby Dekorativní malby Praha.
 4. Zákazník zaplatí zálohovou platbu dle Smlouvy o dílo, která zpravidla pokrývá náklady na nákup materiálu a část nákladů na malířské práce.
 5. Přípravné úklidové práce - požaduje-li to zákazník a je to součástí Smlouvy o dílo, provedeme vystěhování nábytku, bytových předmětů, záclon a závěsů do ostatních místností, odmontování svítidel, vypínačů a zásuvek, případně zakrytí bytových předmětů, oken, zárubní a podlahy krycími fóliemi. Nepřeje-li si zákazník zahrnout tyto práce do našich služeb, může připravit pokoje k malování zákazník sám.
 6. Příprava stěn a stropů - podle stávajícího stavu starých maleb, vnitřních omítek, zdiva a stropů, je-li potřebné anebo si to přeje zákazník, provedeme odstranění starých nátěrů, oškrábání starých omítek, zasádrování nebo zaštukování děr, vyrovnání nerovností zdiva, penetraci zdiva.
 7. Dekorativní malování pokojů - aplikace vybraných motivů na stěny a stropy podle schváleného grafického návrhu v potřebném množství krycích vrstev, podle krycí schopnosti použitých barev. Po zaschnutí barev je možná kontrola této části práce zákazníkem a případná oprava zjištěných nedostatků.
 8. Dokončovací malířské práce - stržení krycích fólií, namontování vypínačů, zásuvek a svítidel, případné vyčištění míst od zateklých kapek barev a základní úklid po malování.
 9. Dokončovací úklidové práce - požaduje-li to zákazník a je to součástí Smlouvy o dílo, provedeme opětné nastěhování nábytku, bytových předmětů, záclon a závěsů, kompletní úklid vymalovaných místností, případně také vyčištění oken a další úklidové práce. Nepřeje-li si zákazník zahrnout tyto práce do našich služeb, může pokoje uvést do původního stavu po malování zákazník sám.
 10. Zákazník podepíše předávací protokol a doplatí zůstatek finanční částky dle Smlouvy o dílo, případně i více práce, které byly po dohodě se zákazníkem vykonány nad rámec původní Smlouvy o dílo.

Věříme, že budete s naší službou Dekorativní malby Praha spokojení a že nás doporučíte dalším potenciálním zákazníkům v Praze a okolí. Na Vaší spokojenosti a dobrých referencích nám záleží ze všeho nejvíce, proto se nemusíte obávat využít s důvěrou našich malířských služeb.

 

 

odeslat poptávku na malířské práce Praha